Rafaël Nederland
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!
Gemeente

Eldad Ede

Omschrijving

Eldad betekent letterlijk: God heeft liefgehad en heeft (nog steeds) lief. Die liefde staat voor een ‘bruisende, voortstuwende, borrelende liefde’. De liefde die God ons, door Jezus Christus heen geeft. Dat is ook wat we in onze gemeente willen uitstralen. We zijn een familie die onder de indruk is van die liefde. We vinden het belangrijk dat iedereen die onvoorwaardelijke, geweldige en gevende liefde van God persoonlijk leert kennen. Binnen onze ‘familie’ ontmoeten we God, maar ook elkaar. Als basis voor die ontmoeting is er sprake van aanvaarding, vergeving en elkaar eren. In dit alles willen we groeien tot gezonde en volwaardige zonen en dochters van God.

Hij heeft ons eerst liefgehad! Daarin door Hem aangeraakt brengt het ons in ware vrijheid met het gevolg dat wij Hem met heel ons hart, heel onze ziel en heel ons verstand en al onze kracht willen liefhebben! Wij uiten onze liefde voor Hem, in aanbidding als onze levensstijl, in volledige overgave aan en in het leven van genade van Hem!

Eldad is ook een persoon die we terugvinden in het Bijbelboek Numeri. Hij profeteerde in het kamp, buiten de tabernakel. Dat was bijzonder, maar Mozes gaf aan dat hij hoopte dat het hele volk zo zou profeteren. Deze hoop komt in het Bijbelboek Joël opnieuw ter sprake en is nu ook voor ons waarheid geworden.

Profeteren in de zin van woorden van God uitspreken, willen wij ook centraal stellen in onze gemeente. We vinden het belangrijk om afgestemd en gericht te zijn op wat God zegt en wat Hij ons op allerlei manieren wil laten zien. Door te bedenken wat van boven is, zien wij het hemelse (bovennatuurlijke) op aarde (=een apostolisch leven ) onder andere door profetisch woorden te verklaren, getuigenis te geven,  handelingen en daden te doen, uitingen van kunst, enzovoort.

 

Website http://www.eldad.nl/ 
Contactpersoon Gerard en Gerda Keurentjes
Telefoon
0318616868 
Emailadres
gg_keurentjes@hotmail.com 
Postadres Doelenstraat 60
6711 AR Ede 
Samenkomsten Elke zondag om 10.00 uur;
Marnix College
Pr. Bernhardlaan 30
6713 MC Ede