Rafaël Nederland
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

Bedieningen


Het begrip bedieningen is wellicht niet voor iedereen even duidelijk, maar het betekent zoiets als onderdeel van of afdeling van. De volgende bedieningen functioneren bij Rafaël Nederland:

  • Jongerenwerk
  • Kinderwerk
  • Theologie
  • Cursus Groei in identiteit
  • Huis van Gebed
  • Zending

Het is de bedoeling dat van al deze bedieningen in de toekomst hier een subpagina met informatie te vinden is. Omdat dat nu nog niet het geval is staat hieronder beknopt aangegeven waar deze bediening voor staan.

 

Jongerenwerk

Het jongerenwerk organiseert landelijke en regionale gemeenteoverstijgende activiteiten door en voor jongeren.

Kinderwerk

De bediening kinderwerk organiseert activiteiten ter aanmoeding en ondersteuning van de lokale kinderwerkers.

Theologie

De bediening theologie biedt een school voor theologie aan waar lessen kunnen  worden gevolgd in theologie. De lessen zijn ondergebracht in modules en worden ’s avonds gegeven in het Rafaël Evangelisch Centrum te Amersfoort.

Cursus Groei in identiteit

Een groei stimulerende cursus die valt onder de herstelbedieningen van Rafaël Nederland.

Huis van Gebed

Het Huis van Gebed biedt gebedsondersteuning aan de lokale gemeenten aan. Ook voor bijzondere noden wordt voorbede gedaan.

Zending

Veel lokale gemeenten zijn actief betrokken bij zending. Daarnaast is Rafaël Nederland betrokken bij een aantal zendingsprojecten die in het betrokken land op nationaal niveau gemeentestichtend bezig zijn.

Netwerk Overzicht

Hier vind je een indruk van diverse (inter)nationale bedieningen die geboorte hebben gekregen binnen Rafaël als beweging of binnen Rafaël Gemeenten die een (inter)nationale bereik hebben of (inter)nationale bedieningen die geassocieerd zijn aan Rafaël Nederland als beweging.

Rafaël Nederland downloads

Op deze subpagina staan een paar interessante documenten die kunnen worden gedownload.