Rafaël Nederland
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

Giften / ANBI beschikking


Giftenaftrek voor Rafaël Nederland en alle daarbij behorende onderdelen.

ANBI

Vanaf begin 2008 zijn giften alleen aftrekbaar voor de belasting als de gift wordt gedaan aan een instelling die een z.g. ANBI-beschikkingvan de belastingdienst heeft ontvangen (ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling).

Op 19 december 2007 heeft Rafaël Nederland een ANBI groepsbeschikking gekregen.
Dit houdt in dat de belastingdienst de onderstaande lichamen aanmerkt als ANBI:
Rafaël Nederland,
de zelfstandige onderdelen van Rafaël Nederland (de lokale gemeenten die bij Rafaël Nederland zijn aangesloten) en
lichamen met een algemeen nut beogende doelstelling de zich binnen de invloedsssfeer van Rafaël Nederland bevinden (b.v. onze bedieningen, maar ook onze bevriende gemeenten).

 

De groepsbeschikking voor Rafaël Nederland is te vinden in het ANBI-zoekregister op de site van de belastingdienst (belastingdienst> giften>ANBI zoeken).

Als in het veld “Instelling” het woord “groepsbeschikking” wordt ingevuld, wordt een lijst met instellingen met een groepbeschikking* getoond. Rafaël Nederland staat in die lijst.

Giften aan Rafaël Nederland kunnen worden overgemaakt op:
ABN AMRO Bank Amsterdam
IBAN: NL34 ABNA 0419 1535 35
BIC: ABNANL2A

Jaarrekeningen:

* De vestigingsplaats van Rafaël Nederland wordt daar aangegeven als “Puttershoek” omdat ons bestuurslid Jan Westerop de beschikking heeft aangevraagd en op zijn huisadres in Puttershoek heeft ontvangen.