Image

Love - Mend - Train - Send

Rafaël Nederland

Gods liefde zichtbaar in Jezus!

Een kerk, verspreid over heel Nederland, bezocht door mensen van alle leeftijden en met verschillende achtergronden. Rafaël Nederland is deel van Foursquare International.
Love

Love

God is liefde. Hij kwam als mens op aarde in Jezus en gaf zijn leven om de relatie met hem te herstellen. Hij vult jou met zijn liefde en leven.
Mend

Mend

We horen bij een God die geneest. We ervaren allemaal pijn, gebrokenheid of ziekte in ons leven. God belooft herstel voor je ziel, geest en lichaam.
Train

Train

De Bijbel staat vol met teksten dat God ons onderwijst hoe we moeten leven. Ook lees je dat de Geest bij ons is, dat Hij gaven geeft om elkaar te kunnen dienen.
Send

Send

We geloven dat Jezus aan ons, net als aan zijn discipelen, zegt om ieder die het wil horen te vertellen over wie Hij is, wat Hij heeft gedaan en dat Hij leeft!

Jaarthema 2023: Looking up to move ahead

Hebreeën 12: 12-13 ~ Jesaja 35 vers 3 ~ Jes. 35:5-10

Wij verwachten een spoedig komende Koning!
We geloven dat Hij ons aanmoedigt om in deze tijd naar boven te kijken, onze (wellicht her en der verzwakte) handen naar Hem op te heffen. De (knie) banden met boven te inspecteren en waar nodig te verstevigen zodat we in het hier en nu in beweging mogen zetten wat in de Hemel vaststaat. Een proces waar we met elkaar oplopen (help each other out) waarbij mensen die wellicht eerder geblesseerd zijn geraakt tot genezing komen en weer zullen rennen! EN… terwijl we vooruit bewegen de weg vrij mogen maken voor de lange afstandslopers; de generatie die achter ons al gestart is met hun wedloop. Met als doel dat de geweldige belofte uit Jesaja 35 baan zal breken en werkelijkheid zal worden!


Rafaël Jongeren

Onze jongeren hebben eigen events en activiteiten. Volg Rafaël Jongeren op Instagram!

Platform voor delen van informatie

Om kennisdeling te vergroten zijn we een praktisch overzicht aan het maken met allerlei artikelen, uitwisseling van thema’s en programma’s en kinderwerk.

Nieuws vanuit Rafaël Nederland

Blijf verbonden!

Ontvang nieuws, activiteiten en bemoedigingen direct in uw inbox.