Rafaël Nederland
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

Wat is pure desire?


Doel:
Pure Desire heeft als doel om genezing te bieden aan mannen en vrouwen die verslaafd zijn geraakt aan seksueel gedrag dat schadelijk is voor hun sociale, relationele en geestelijke welzijn. Dit door lokale kerkgemeenschappen te helpen op dit gebied plekken van herstel te zijn, zodat mensen in de vrijmakende genade van Jezus leven.

Ted Roberts, stichter van Pure Desire schrijft:

Gebaseerd op bijna drie decennia van dienen in een lokale gemeente, ben ik werkelijk overtuigd geraakt dat de kerk de hoop is voor onze wereld. Ook heb ik gezien dat de meerderheid van de mannen en veel vrouwen die in de diensten zitten, op het podium en achter het spreekgestoelte staan, het gevecht voor seksuele reinheid aan het verliezen zijn. Deze conclusies trek ik op basis van jaren van het counselen van mannen en vrouwen die worstelen met het overwinnen van deze alles verslindende verslaving. Ook de talloze onderzoeken die zijn gehouden in de laatste jaren (zie het kopje statistiek aan het einde van deze pagina) bevestigen deze stelling zonder enige twijfel.

We geloven dat God Pure Desire geroepen heeft om de lokale gemeenten en hun veelal overbelaste voorgangers, om de niet uitgesproken, ondermijnende realiteit van seksuele gebondenheden die onze huidige samenleving overspoelen te adresseren.

 1. Pure Desire gaat verder dan het eerste niveau van verslaving. We spreken van het eerste niveau wanneer een persoon de verslaving kan overwinnen simpelweg alleen door het deelnemen aan een celgroep en het afleggen van gezonde rekenschap aan anderen. Ik heb duizenden mannen die hebben gebeden, de Bijbel hebben gelezen, onderdeel van een groep zijn geworden en zo hard mogelijk hebben geprobeerd maar niet vrij geworden zijn. In feite geldt dit naar mijn schatting voor ca 90% van de mannen die ik met deze problemen heb gecounseld. Pure Desire richt zich ook op verslavingen op niveau twee en drie. Het tweede niveau is van toepassing op diegenen die hun gedrag niet zelf kunnen stoppen ondanks bovenstaande inspanningen. Bij niveau drie verliezen verslaafden niet alleen de controle, maar begint hun gedrag hun innerlijk leven, gezin / relaties en hun geloof kapot te maken.
 2. Pure Desire is zich er van bewust dat dit probleem niet alleen een mannenzaak is. In onze seksueel geladen samenleving raken meer en meer vrouwen verstrikt in seksuele gebondenheden. Een recent internetonderzoek toonde aan dat veertig procent van vrouwen online betrokken zijn in cyberseks gedrag (Counselor June 2006, pag. 34 “Women and Sex Addiction” by Dr. Patrick J. Carnes). Ons programma gaat uit van de aanname dat seksuele gebondenheden en bijbehorende worstelingen een gezin / relatie / systeem zaak zijn. We bieden een volledig pakket aan materialen dat gebruikt kan worden om de bediening van Christus aan te bieden aan zowel mannen als vrouwen. Bijvoorbeeld aan vrouwen die er opeens achter komen dat hun man een geheim leven heeft geleid, hebben een bediening nodig om hen te ondersteunen, zodat hun huwelijk mogelijk kan overleven. Onze methoden en materialen
  zijn practisch en toepasbaar in het dagelijkse leven.
 3. Daarnaast reikt Pure Desire, met zogenaamde Sexy Chirstians seminars, uit naar de lokale gemeente om haar te ondersteunen in het stimuleren en onderwijzen van seksualiteit. De enige effectieve manier om staande te blijven tegen de seksuele aanslag vanuit de duisternis in ons land is niet om simpelweg NEE te roepen, maar een gepassioneerd JA! Dit JA vertegenwoordigt een gezond huwelijk dat op een mooie manier Gods holistische plan voor mannen en vrouwen laat zien

Tenslotte
Pure Desire is dienstbaar aan het doel van de Heer door het helpen herstellen van mannen en vrouwen, zodat ze vrij zijn om een verrijkt sociaal, relationeel en geestelijk leven te ervaren in de vreugde, puurheid en passie van een leven vervuld met Jezus Christus

Klik hier voor een meer gedetailleerde uitleg van ons programma en hoe Pure Desire kan helpen om te voorzien in de gereedschappen die nodig zijn om te reageren op de het epidemische probleem van seksuele verslaving”.

Hoogachtend,

Pastor Ted Roberts

De statistieken zijn schokkend:

 • 66% van de mannen die internet gebruiken tussen de 18 en 34 jaar kijken minstens 1 keer per maand naar porno online. (1)
 • 55% van de voorgangers geven toe betrokken te zijn met porno online. (2)
 • Meer dan 40% van vrouwen die internet gebruiken, zijn betrokken in problematisch cyber gedrag. (3)
 • De grootste groep gebruikers van internet pornografie is die van 12 tot 17 jaar. (4)
 • 70% van het internet porno verkeer vindt plaats tussen 9:00 en 17:00 uur op werkdagen. (5)
 • Twee van de drie bedrijven hebben disciplinaire maatregelen tegen medewerkers genomen vanwege ongeoorloofd gebruiken van de internetverbinding op het werk en het surfen naar porno voert hierbij de lijst aan. (6)

Referenties:
(1) Psychology Today September/October 2005, pg.84 (source comSource).
(2) Survey conducted by Pastors.com April 23, 2002.
(3) Counselor June 2006, pg. 34 “Women and Sex Addiction” by Dr. Patrick J.
Carnes.
(4) CBS News: The Passionate Eye –“O.com. Cybersex Addiction” Aired Monday Feb 7,2005 at 9 pm on CBC-TV.
(5) SexTracker. http://sextracker.com.
(6) Saratoga Institute, 1999. http//www.pwcservices.com