Rafaël Nederland
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!
Gemeente

De Schuilplaats

Omschrijving

Mensen die geen uitkomst meer zien… mensen die alles denken te hebben… beiden hebben ze onze passie. Een onbedwingbaar verlangen dat ze Jezus mogen ontmoeten, en hun leven door Hem laten veranderen, zodat ze écht zullen leven! Daarom is Jezus ons uitgangspunt in alles wat we ondernemen, met als doel mensen aan te moedigen in Jezus’ voetsporen te gaan, en het leven dat ze zelf ontvangen door te geven aan anderen.
Uitgangspunt voor al onze activiteiten en inspanningen, is dat we doen wat we Jezus hebben zien doen, dat wat Hij ons ingeeft om te doen. We doen niets uit onszelf; ons grote voorbeeld is de Here Jezus: ‘Laten we ons blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof.’ Hebreeen 12:2.
Onze missie in één zin samengevat: ‘Jezus Christus kennen en Hem bekend maken in woord en in daad.’ We zien het als onze grootste passie mensen kennis te laten maken met de levende God, die mensen het leven geeft. ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.’ Mattheus 28:18-20.
Nog meer dan voorheen ervaren we dat we het leven, dat we door de Here Jezus hebben ontvangen, dienen door te geven aan de mensen om ons heen. ‘Wij verkondigen u: het Woord is leven. Het leven is verschenen, wij getuigen ervan en we verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons gegeven is. Wij verkondigen het ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.’ 1 Johannes 1:1-3.

Website http://www.schuilplaats.com/ 
Contactpersoon Jan en Janny Dees
Telefoon
0164299503 
Emailadres
info@schuilplaats.com 
Postadres Halsterseweg 58A
4661 KP Halsteren 
Samenkomsten Elke zondag om 10.00 uur
De Schuilplaats B.o.Z.
Nobellaan 50
4622 AJ Bergen op Zoom