Rafaël Nederland
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!
Gemeente

Rafaël Elburg

Omschrijving

“Rafaël” is een Hebreeuwse naam, die samengesteld is uit twee woorden: “Rafa” en “El”. “El” betekent God en “Rafa” betekent genezen, herstellen, heel maken. “Rafaël” betekent dus “door God genezen”, of “door God hersteld” en geeft heel duidelijk weer waar het bij ons in wezen om draait.

Wij bestaan om:

God te eren als de enige almachtige God, onze Schepper, onze Vader en Rechter, die Zich openbaart als een liefdevolle, barmhartige en geduldige God, die langzaam is in boosheid en snel in vergeving.

Gods liefde aan de wereld bekend te maken, zoals deze geopenbaard is in zijn zoon Jezus Christus, onze gekruisigde, opgestane, verhoogde en spoedig terugkomende Koning.

Bewust te leven als een getuigenis en onze maatschappij te dienen in diezelfde liefde en kracht, wetende dat Hij “dezelfde is gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid”.

Website http://www.rafaelgemeenschapelburg.nl/ 
Contactpersoon Jan Jaap en Jolanda Kanis
Telefoon
0525681796 
Emailadres
jjkanis.elburg@rafael.nl 
Postadres Rolklaver 17
8081 SB Elburg 
Samenkomsten Elke zondag om 09.30 uur
Bloemstraat 18
8081 CW Elburg