Rafaël Nederland
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!
Gemeente

Evangelische kerk Ezra

Omschrijving

Ezra is een dynamische en moderne kerk midden in de samenleving. Als kerk willen wij impact hebben op onze omgeving zoals God impact op ons leven heeft.

Ezra wil een plaats zijn waar God centraal staat en er aandacht is voor de mensen die God nog niet kennen en waar ruimte is en de mogelijkheden worden geboden om tot je bestemming te komen. We zien om naar elkaar en de omgeving.

God staat centraal: Mattheüs 22:36-38: “Meester, wat is het grootste gebod in de wet”. Hij antwoordde:  “heb de Heer lief met heel je hart en met heel uw ziel en met heel je uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod!”

Er zijn voor diegene die God nog niet kennen: Mattheüs 28:18-20: Jezus kwam op hen toe en zei: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.”

De mensen tot de bestemming te brengen die God voor hen heeft: Colossenzen 1:28: Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen.

Omzien naar elkaar en de omgeving: Marcus 10:44: Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de andere moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen.

 

Website http://www.rafael-ezra.nl 
Contactpersoon Paula Zellmann
Telefoon
0180615565 
Emailadres
kantoor.ezra@solcon.nl 
Postadres Nestpad 9
3295 AD ’s-Gravendeel 
Samenkomsten Elke zondag om 10.00 uur
Crosspoint
Nestpad 9
3295 AD 's-Gravendeel