Rafaël Nederland
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!
Gemeente

Nehemia Heemstede

Omschrijving

Nehemia wil een gemeenschap zijn van liefde, aanvaarding en vergeving. Door de boodschap van het evangelie van de genade van God te verkondigen, kunnen mensen die hierdoor Jezus aannemen als redder, eeuwig leven ontvangen. We prediken het Koninkrijk van God zodat mensen gaan handelen overeenkomstig het plan van God in hun leven.Dat Koninkrijk van God prediken we door Het Woord van God te onderwijzen en toe te passen in ons leven door de werking en leiding van de Heilige Geest.In de gemeenschap worden een aantal activiteiten georganiseerd, waarin mensen toegerust worden om te groeien in de principes van Gods Koninkrijk.

Als kerkgemeenschap in Heemstede zijn wij een plaats, waar we mensen dichter bij Jezus mogen brengen, ze kunnen helpen door de kracht van de Heilige Geest herstel te bewerken in hun leven en daardoor een getuige van Christus kunnen zijn.

“Ook jullie moeten mijn getuigen zijn” Johannes 15:27

Als lokale gemeenschap komen we regelmatig bij elkaar om God te eren als de Enige, Almachtige God, onze Schepper, onze Vader en Rechter.

Nehemia is een kerkgenootschap, die officieel is geregistreerd op 31 maart 1993 en waarvan de leden uit de wijde omgeving komen. De gemeenschap heeft verplichtingen aan haar leden en op hun beurt hebben de leden verplichtingen aan de gemeenschap.

De gemeenschap verplicht zich aan haar leden om al het mogelijke te doen, wat in haar vermogen ligt, om de leden toe te rusten, ze te onderwijzen in het Woord van God en ze te laten groeien naar volwassen christenen. De leden mogen een dienend leiderschap verwachten en onderschrijven op hun beurt de doelstellingen van de gemeenschap.

Maar dit alles moet plaatsvinden in een klimaat en atmosfeer waarin mensen belangrijker zijn dan regels, Gods liefde merkbaar is, en waarin Jezus Christus ons de weg wijst.

Website http://www.rafael-nehemia.nl/ 
Contactpersoon Rob & Yvonne Elbers
Telefoon
0235245360 
Emailadres
rafael-nehemia-heemstede@solcon.nl 
Postadres Snelliusstraat 40
2014 EA Haarlem 
Samenkomsten Elke zondag 10.00 uur
Haemstedebarger Mavo
Koediefslaan 73
2101 BT Heemstede