Rafaël Nederland
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!
Gemeente

Rafaël Den Bosch

Omschrijving

We zijn als huiskerken en huisgroepen onderdeel van Rafaël Nederland.
Waar we voor staan:
Vermenigvuldiging door deling.
Ruimte voor herstel, groei en uitstappen.
Ruimte om gaven en talenten te ontwikkelen.
Open voor gezinnen, allengaanden, zoekenden, asielzoekers, anderstaligen.
Zending gericht op armen, gemeentestichting, onderwijs.
Evangelisatie door vriendschappen en open zijn voor nieuwe activiteiten.
Bereid tot samenwerking met andere christelijke kerken en organisaties.
En dat alles vanuit de opdracht: Maakt alle volken tot discipelen van Jezus.

Website http://www.rafael-denbosch.nl 
Contactpersoon
Telefoon
 
Emailadres
info@rafael-denbosch.nl 
Postadres Rafaël Den Bosch
p/a Kruisherenborch 10
5241 KJ Rosmalen 
Samenkomsten Elke zondag om 10.00 uur
Wijkcentrum De Noorderpoort
Wielsem 21
Den Bosch
Contact:
Martin en Rodé Duursma (menr.duursma@hetnet.nl)
Arie en Annelique Schalk (ac.schalk@ziggo.nl)