Rafaël Nederland
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!
Gemeente

Rafaël Den Haag

Omschrijving

De visie van Rafaël Den Haag heeft te maken met het doel dat Jezus Christus met de gemeente heeft. Kernwoorden daarbij zijn: liefde, aanvaarding en vergeving.
Liefde: Liefde hoort bij het leven met God.
“Als we van onze broeders houden, blijkt daaruit dat we van de dood naar het leven zijn overgegaan. Maar wie niet van zijn broeders houdt, blijft dood” (1 Johannes 3, vers 14)
Aanvaarding: God aanvaardt ons, hoewel er veel in ons is dat niet kan bestaan voor zijn heiligheid. Door ons te aanvaarden geeft Hij niet zijn goedkeuring aan ons onwaardige gedrag. Als wij dus aanvaardbaar zijn voor God, hebben wij niet het recht om anderen te verwerpen of niet lief te hebben.
“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3, vers 16)
Vergeving: Omdat God ons vergeeft, kunnen en moeten wij anderen vergeven.
“Wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol voor elkaar. Vergeef elkaar, zoals God jullie je zonden heeft vergeven om wat Jezus Christus voor je heeft gedaan.” (Efeze 4, vers 32).
We willen een groep van gelovigen zijn die in alles wat we denken en doen, handelen vanuit deze drie principes. We zijn een gemeente in de stad en willen een bijdrage leveren aan een verandering van de geestelijke moraal in onze stad. Wij willen de gelovigen toerusten, zodat zij in staat zijn hun plaats in deze wereld in te nemen. Wij willen zo de mensen in onze omgeving dienen met de kracht die wij ontvangen hebben van Jezus Christus.

 

Website http://www.denhaag.rafael.nl 
Contactpersoon Hans en Lida Rodenburgh
Telefoon
0703458410 
Emailadres
rafaeldh@solcon.nl 
Postadres Paul Steenbergenlaan 44
2548 ZJ Den Haag 
Samenkomsten Elke zondag om 10.30 uur
Cor Ruysstraat 2
2284 XL Rijswijk