Rafaël Nederland
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!
Gemeente

Rafaël Gemeente – Huiskerken Zuid-Oost Nederland locatie Heeze

Omschrijving

Wij zijn als netwerk van huiskerken onderdeel van Rafaël Nederland.

Waar we voor staan:
Vermenigvuldiging door deling.
Ruimte voor herstel, groei en uitstappen.
Ruimte om gaven en talenten te ontwikkelen.
Open voor gezinnen, allengaanden, zoekenden, asielzoekers, anderstaligen.
Zending gericht op armen, gemeentestichting, onderwijs.
Evangelisatie door vriendschappen en open zijn voor nieuwe activiteiten.
Bereid tot samenwerking met andere christelijke kerken en organisaties.
En dat alles vanuit de opdracht: Maakt alle volken tot discipelen van Jezus.

Jeremia 32:27 Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

Website http://www.zonhuiskerken.nl 
Contactpersoon Peter en Cecile Gelissen
Telefoon
0630009853 
Emailadres
info@zonhuiskerken.nl 
Postadres Schoolstraat 88, 5591HM te Heeze 
Samenkomsten Elke 4e zondag om 11:00 uur huiskerk op locatie: Schoolstraat 88, 5591 HM te Heeze