Rafaël Nederland
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!
Gemeente

Rafaëlgemeente “Zout en Licht” Utrecht

Omschrijving

Wij zijn een gemeente (kerk) van christenen met visie voor de stad Utrecht en omgeving. We zijn in een grote stad als Utrecht niet de enigen met visie voor deze stad. Onze visie is het best samen te vatten in de woorden uit Mat. 28:18-20 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

We realiseren ons dat we deel zijn van het huisgezin van God de Vader. We willen daarom ook nadrukkelijk gezinskerk zijn in Utrecht. Een plaats dus, waar men zich thuis- en veilig kan voelen. Ook trachten we elkaar op te voeden in de gerechtigheid van God door onderwijs en persoonlijk pastoraat.

Gebed neemt ook een belangrijke plaats in te midden van ons functioneren als gemeente. Er is een wekelijkse gebedsavond waar ieder gemeentelid aan deel kan nemen. In tegenstelling tot de traditionele ‘bidstond’, wordt er niet alleen maar voorbede gedaan voor allerlei noden en andere gebedsverzoeken, maar wordt er ook onderwijs gegeven over bidden, zodat we meer gericht en effectiever kunnen bidden voor de dingen die werkelijk belangrijk zijn voor ons functioneren als gemeente van Jezus Christus, maar ook voor ieder van ons individueel. In ons bidden neemt de lijdende c.q. vervolgde kerk ook een belangrijke plaats in.

Een belangrijk onderdeel van het ‘gezin van God’ zijn is de maaltijd. Op zondag wordt er daarom ook gezamenlijk gegeten na de samenkomst. Dit maakt dat sociale contacten op een ontspannen manier gelegd kunnen worden, of kunnen worden uitgebreid.

Er is ook om de week een groeikring bij een van de leden aan huis. Hier wordt met name onderwijs gegeven en gediscussieerd over allerlei onderwerpen. De groeikringen hebben een open karakter, en ook niet-gemeenteleden kunnen daar aan deelnemen.

Website  
Contactpersoon Gerard en Mirjam van Rooij
Telefoon
0356839625 
Emailadres
rooycons1@kpnmail.nl 
Postadres Charley Tooropstraat 81
1213 LK Hilversum 
Samenkomsten