Rafaël Nederland
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!
Gemeente

Evangeliegemeente “Nieuw Leven”

Omschrijving

Evangeliegemeente Nieuw Leven is een charismatische gemeente die God wil eren, Jezus Christus wil volgen en de Heilige Geest op gezonde wijze alle ruimte wil geven om Zijn werk te doen.

Drie uitspraken van Jezus zijn bepalend voor onze visie. Die uitspraken noemen wij ook wel: het grote gebod, de grote opdracht en de grote gave. Jezus geeft hiermee de basis voor de visie van de gemeente. Jezus zei tegen Zijn volgelingen:

Liefde: ‘U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.’ (het grote gebod. Matteüs 22:36-40, HSV)

Leren: ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.’ (de grote opdracht. Matteüs 28:19-20, HSV)

Leven: ‘maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.’ (de grote gave. Handelingen 1:8, HSV)

Als gemeente willen wij volgers zijn van Jezus Christus.

Wij geloven dat hij is mens is geworden door Zijn geboorte uit de maagd Maria. Wij geloven en erkennen Zijn bediening door wonderen en tekenen hier op aarde. Wij geloven dat Hij is gestorven aan het kruis van Golgotha en weer is opgestaan uit de dood. Wij geloven dat Hij hierdoor de dood en zonde heeft overwonnen en dat Hem alle macht is gegeven in hemel en op aarde.

Website http://www.nieuwleven.net 
Contactpersoon Paul Hoogers
Telefoon
 
Emailadres
oudsten@nieuwleven.net 
Postadres van Galenlaan 1
3931 AL Woudenberg 
Samenkomsten Elke zondag 10.30 uur;

Cultureel Centrum De Camp
De Bosrand 15/17
3931 AP Woudenberg