ANBI2018-11-07T11:31:53+00:00

 

 

ANBI en Giften

Giftenaftrek voor Rafaël Nederland en alle daarbij behorende onderdelen.

Rafaël Nederland is een instelling die van de Belastingdienst een z.g. ANBI-beschikking heeft ontvangen (ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling). Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatie Nummer (RSIN) is: 8008.37.769.

Dit RSIN is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link:  https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/  .

Instelling: Rafaël Nederland.

Vestigingsplaats: Driebergen-Rijsenburg.

Rafaël Nederland is een overkoepelend kerkgenootschap en heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen voor alle aangesloten leden. Dit houdt in dat de Belastingdienst de onderstaande lichamen aanmerkt als ANBI:

Rafaël Nederland, de zelfstandige onderdelen van Rafaël Nederland (de lokale gemeenten die bij Rafaël Nederland zijn aangesloten) en lichamen met een algemeen nut beogende doelstelling de zich binnen de invloedssfeer van Rafaël Nederland bevinden (b.v. onze bedieningen, maar ook onze bevriende gemeenten).

Vanaf 2018 hebben alle aangesloten leden hun eigen RSIN.

De bankgegevens van Rafaël Nederland zijn:

  • Bank: ABN AMRO Bank Amsterdam
  • IBAN: NL34 ABNA 0419 1535 35
  • BIC: ABNANL2A.

Contactgegevens: https://rafael.nl/contact/

Doelstelling:

Doel van Rafaël Nederland is de verkondiging van het evangelie, het uitdragen en onderwijzen van bijbelse principes en het doen vormen en in stand houden van een samenstel van kerkgenootschappen, Rafaël Gemeenschappen genaamd, in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, geloofspunten en filosofie van Rafaël Nederland.

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur ontvangen een vacatiegeld vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. Deze vacatiegelden zijn inclusief de gemaakte onkosten.

Enkele personen zijn in (gedeeltelijke) loondienst, gerelateerd aan de salarisschalen van Rafaël Nederland. De salarisschalen zijn functieafhankelijk gekoppeld aan de Rijksoverheid schalen tot maximaal schaal 13.

Daarnaast wordt aan enkele vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding verstrekt.

Bijlagen:

Door op de volgende links te klikken kunt u de volgende stukken lezen:

Rafaël Nederland maakt gebruik van cookies die noodzakelijk zijn om deze site goed te laten functioneren. Door op akkoord te klikken geef je aan hiermee akkoord te gaan. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken. Akkoord