Rafaël Nederland
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

Condities voor vruchtbaarheid


Hieronder hebben we een aantal condities benoemd die naar onze mening een belangrijke voorwaarde zijn voor het vruchtbaar functioneren van onze beweging. Het is een uitdaging om elkaar hierin te versterken en aan te sporen.

Volheid van de Heilige Geest

De Heilige Geest is de bron van vruchtbaarheid. Daarom is het onze uitdaging om als beweging de kracht en de leiding van de Heilige Geest te verwachten, te zoeken en te vertrouwen. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat in Azusa street in Los Angeles er een nieuw seizoen van “Pinksteren” doorbrak, waardoor er momenteel meer mensen tot Christus komen dan ooit te voren. De uitdaging voor ons is om niet alleen een pinksterbeweging te heten, maar dat Rafaël in ons land wordt gekend als een beweging waar de volheid, de kracht en de vrucht van de Geest zeer duidelijk gezien wordt!

Aanbidding

Aanbidding brengt ons in de tegenwoordigheid van God. Daar ontstaat dan vanzelf het juiste perspectief dat vruchtbaarheid niet een gevolg is van menselijk denken of handelen, maar rechtstreeks komt van het Koninkrijk van God. Een kenmerk van onze beweging is een klimaat van aanbidding en een verlangen dat God de eer ontvangt. Creativiteit en vernieuwing in de expressie van aanbidding spelen daarin een belangrijke rol.

Liefde, aanvaarding en vergeving

Deze waarden zijn als de warmte in een kas waar planten worden gekweekt. Naar de mate waarin we dit in de praktijk kunnen brengen zal er meer LEVEN van God zichtbaar worden in ons midden. Net als in de natuurlijke wereld voortplanting voortvloeit uit een klimaat van liefde en vreugde. De uitdaging is om dit in de omgang met elkaar voortdurend uit te leven en er in te groeien!

Diversiteit, pionieren en vrijzetten

Bij vruchtbaarheid is het vertrouwen in het unieke potentieel en de roeping van God in mensen nodig. We hoeven niet allemaal hetzelfde te zijn en te doen, sterker nog: in een vruchtbaar klimaat komt een grote diversiteit van leven naar voren. We willen als Rafaël niet beperken wat God wil doen, maar de diversiteit stimuleren en als we Gods roeping zien, deze ondersteunen en vrijzetten waar mogelijk. In het bijzonder ervaren we als roeping van God het stichten van gemeenten.

Bescherming

Bescherming is nodig om het ontkiemen en groeien van vruchten niet te laten verstikken of verstoren. We zijn aan elkaar gegeven binnen de beweging om elkaar geestelijke te beschermen door gebed, eenheid, afleggen van verantwoording en het ondersteunen van elkaar zodat vruchten kunnen ontwikkelen.

Voeden, leren, groeien en ontwikkelen

Tenslotte zijn er voedingsstoffen nodig om vruchten te laten groeien. Daarom zal er voortdurend aandacht zijn voor het aanbieden van onderwijs en trainingen. Meer nog is het ons verlangen dat er binnen onze familie een cultuur is van voortdurend leren, groeien, verbeteren en versterken. Het is een grote rijkdom om elkaar te stimuleren om te leren, maar ook om anderen te zegenen met wat we geleerd hebben. Discipelschap is continue leren en continue doorgeven wat we van Hem hebben geleerd.