Rafaël Nederland
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

Gemeentestichting


WorldGlobeSinds het begin van het ontstaan van Rafaël Nederland is gemeentestichting een belangrijk element van onze roeping geweest. We geloven dat het stichten van nieuwe gemeenten de beste vorm is om niet alleen het evangelie te verkondigen en omkeer te zien in levens, maar daadwerkelijk mensen tot discipelen van Jezus te laten ontwikkelen.

Geen vast model

Na een beginperiode van pionieren van nieuwe gemeenten vanuit het landelijke werk van Rafaël, ligt nu de nadruk op het reproduceren van bestaande gemeenten. Gezonde gemeenten dragen vruchten. Een van deze vruchten kan het stichten van nieuwe gemeenten zijn. We hebben in Rafaël hiervoor geen standaardmodel, maar laten dit bepalen door de omstandigheden, de betrokkenen en de ervaren leiding van God.

Samen leren en samen werken

In de komende periode willen we nieuwe strategieën ontwikkelen voor de uitdagingen die we tegenkomen in de veranderende situatie om ons heen, bijvoorbeeld het stichten van gemeenten in stedelijke gebieden, in de postmoderne cultuur en van multiculturele gemeenten. Hierin werken we samen op lokaal / stadsniveau met kerken en organisaties met een gelijke roeping en ook op landelijk niveau met o.a. het platform voor gemeentestichting (www.gemeentestichting.nl).

 

Zending door gemeentestichting te ondersteunen

Ook de zendingsprojecten van Rafaël Nederland hebben een strategisch doel om in andere landen een gemeentestichtende beweging te helpen ontwikkelen. Dit betekent een lange termijn (vele jaren) in het ontdekken van pioniers en leiders en het trainen en ondersteunen van gemeentestichting en vorming. Ook in ons eigen land worden gemeentestichtende processen van lokale gemeenten landelijk ondersteund.