Rafaël Nederland
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

Multiply


Mentoring & Training Traject Missionaire Gemeenschapsvorming 2013

Stel je voor… 

… dat je bij elke hartslag, elke hap lucht en elke gedachte jij je bewust

zou zijn van Gods oneindige, overweldigende liefde voor jou.

… dat je die liefde zou geven aan God, aan jezelf, aan elkaar en één voor

één aan de mensen om je heen.

… en dat die mensen op hun beurt weer

Gods liefde zouden doorgeven.

Dat is toch een droom? Waard om voor te leven en te sterven!

Dit is de reden dat God de Vader van alle families ons in families heeft ge- plaatst zodat Zijn liefde in en door ons heen kan stromen.

Het begint door uit te reiken naar die ene. Zo eenvoudig is het. Zo ontstaat er een gezonde beweging van vrucht- bare mensen en gemeenschappen die zich vermenigvuldigen door discipelen te maken daar waar ze wonen, werken en samenkomen. Daar zijn nieuwe innovatieve en creatieve missionaire gemeenschappen voor nodig. Dit vraagt moed om samen de hiertoe noodzakelijke stappen te nemen.

Hiervoor zijn allereerst mentors (geestelijke vaders en moeders) en missionaire pioniers nodig die terwijl ze samen op hun missionaire reis gaan mentoren of gementord en getraind worden. Ten tweede wil Rafaël Nederland lokale gemeenschappen inspireren en concreet ondersteunen in het komen tot vermenigvuldiging, door degenen toe te rusten die hierover gepassioneerd zijn. Hierdoor willen wij deze beweging van onderaf verder in gang zetten.

Voor wie?

Iedereen die gepassioneerd is en zich geroepen weet om de missie van God (discipelen maken) door het opstarten van nieuwe gemeenschappen te willen vervullen.

Wat willen we bereiken?

Om jou samen met je team toe te rusten om discipelen te maken en gezonde, robuuste missionaire gemeenschappen te vormen daar waar wij wonen, werken en samenkomen. Gemeenschappen die aansluiten in onze post moderne en post christelijke maatschappij.

Jacobus 3:18 (The Message); “Je kunt alleen een gezonde, robuuste leefgemeenschap laten groeien die oprecht met God leeft en geniet van de resultaten daarvan als je het harde werk leert leveren om goed met elkaar om te gaan, en leert elkaar te behandelend met respect en eer.”

We doen dit door mensen/teams binnen lokale gemeenschappen die een roeping/droom ervaren voor missionaire gemeenschapsvorming een traject van mentoring en training aan te bieden. In dit traject is erkenning door het lokale leiderschap samen met de lokale gemeente en de regio over- ziener erg belangrijk.

Hoe ziet het levende leer traject eruit?

Dit traject staat ten dienste van het proces van de kandidaten en hun lokale gemeenschap en is bedoeld als ondersteuning en aanvulling van locale begeleiding en mentoring.

Wij zien lokale mentoring als cruciaal en willen mentoring vanuit de lokale thuisbasis, dan ook stimuleren en voor zover mogelijk waarborgen bij elke missionaire pionier als discipel van Jezus Christus. Mentoring bij het uitleven van hun roeping om discipelen van mensen te maken en missionaire gemeenschapsvorming, zodat zij op hun beurt hierin weer een mentor voor anderen zullen zijn.
Naast het mentoring traject zal tijdens het eerste jaar 3 weekenden en 3 zaterdagen worden gehouden waar de kandidaten/teams liefst met lokale mentoren sa- men komen voor een inspirerend proces van reflecteren, leren en delen. Hierin worden ook (praktijk) opdrachten gegeven die lokaal worden uitgewerkt in samenwerking met lokale mentoren. Dit traject van een jaar helpt o.a. om:

• Te ontdekken wat de droom (beeld van de toe- komst die passie in je teweeg brengt) is en helpt deze concreet te maken.

• Te ontdekken en uit te drukken wat het DNA (visie, filosofie, waarden) en de specifieke context van deze roeping is.

• Kijken naar de context van de roeping: hoe brengen wij het Koninkrijk van God, waar we wonen, werken en samenkomen? Wat is een passende vorm van gemeenschap zijn?

• Inzicht te krijgen in de Bijbelse kern van gemeen- schap zijn, waarden en bronnen van Rafaël, fasen van gemeenschap ontwikkeling.

• Een helder beeld van benodigd team huidige kwaliteiten, roeping en plek van team leden, en wat er nog nodig is.

• Inzicht te krijgen in de groei van geestelijke, emotionele gezondheid van leiders en van teams.

• Te zien wat er verder nodig is (bronnen, vaardigheden, onderzoek, etc. om de droom te realiseren).

• Concreet praktisch aan de slag te gaan en praktijk ervaring op te doen, zodat het geleerde aan de praktijk van missionaire gemeenschapsvorming verbonden is.

Aan het eind van het eerste jaar heeft de kandidaat of team:

• Een droom uitgewerkt tot een concrete visie, filosofie, missionaire aanpak en een strategie.

• Een duidelijk idee over het benodigde team, en hoe dit verder gevormd gaat worden

• Een persoonlijk ontwikkeling plan voor de kandidaat/teamleden.

• Begonnen aan gemeenschapsvorming of staat in de start blokken.

Hierna loopt het mentor traject nog minimaal twee jaar door, waarbij we de kandidaten/teams willen ondersteunen om samen met hun lokale/zendende gemeenschap te komen tot verdere uit- werking en start van een nieuw pioniers- werk. In deze periode is er 1 weekend per jaar, waarin we iedereen weer bij elkaar brengen voor inspirerende interactie, evaluatie, rapportage en getuigenissen.

Voor data Traject 2013 klik hier

Voor de onderwerpen tijdens het traject klik hier

Leidersteam

Het leidersteam van ‘Multiply’ bestaat uit:

• Cris v Dusseldorp (eindverantwoordelijke)

• Bart Groeneveld

• Piet Brinksma

• PvW

• Regie de la Parra

Kosten

Gedurende het eerste jaar kunnen wij een extra korting aanbieden vanwege verkregen subsidie van de Foursquare Foundation. Dit is waarschijnlijk eenmalig en kunnen we niet in vervolgtrajecten garanderen. De kosten voor het gehele traject van drie jaar beginnend in 2013 zijn:

Kosten eerste jaar:

750 euro per persoon (korting is 300 euro). Totaal dit jaar 450 euro p.p. Dit bedrag is inclusief 3 weekenden (van vrijdagmiddag 14.00 uur t/m zaterdagmiddag 16.00 uur) en 3 zaterdagen incl. eten, overnachtingen, assessments, materiaalkosten en algemene onkosten. Vanwege de korting die er is, zal er geen korting gegeven worden op echtparen of teams.

Kosten tweede en derde jaar:

Voor het tweede en derde jaar is de prijs 185 euro p.p. Bij elk extra teamlid wordt een extra 100 euro p.p. in rekening gebracht. Hiervoor wordt mentoring aangeboden en 1 terugkomweekend per jaar.

Verder is onderdeel van de mentoring en training de investering in mentale en emotionele gezondheid. Gedurende het eerste jaar wordt verwacht dat de deelnemer deelneemt aan een Rapha Retraite (dit jaar 150 euro korting) en/of Groundwork Basis Training (75 euro korting).

Aanmelding

Als onderdeel van de aanmeldingsprocedure zullen we je verder vragen naar

1) Een persoonlijke beschrijving van je roeping en een motivatiebrief.

2) Vragenlijst die je met je voorganger doorneemt met zijn/haar aanbevelingsbrief.

3) Aanbevelingsbrief van je regioleider

4) Meld jij je aan als individu of als teamlid samen met andere teamleden?

Voor aanmelding klik hier

De deadline voor aanmelding is 25 maart 2013.