Rafaël Nederland
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

Pioniers in beweging


Rafaël pionierwerken als voorposten van de hemel

Onze beweging Rafaël Nederland is een vruchtbare familie van gezonde gemeenten die continue geboorte geeft aan nieuwe Rafaël Pionierwerken. Deze kunnen uitgroeien tot Rafaël Pioniergemeenten of Rafaël Missieposten / bedieningen.  

Het gaat dus om gehoorzaamheid aan onze missionaire roeping. 
We zijn in die zin meer dan een gemeentestichtende beweging. Zolang als Rafaël Nederland bestaat hebben wij aan zowel nieuwe gemeenten als aan allerlei bedieningen geboorte gegeven en nog! We zijn een pionierende beweging!
Onze beweging wil een broedkamer zijn van nieuwe voorposten van de hemel die het nieuwe leven van het Koninkrijk van Gods Liefde zichtbaar maakt aan de mensen om haar heen. Voorposten van de hemel die Jezus laat zien in woord en daad.