Send – Uitzenden

‘Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij.’ Matteüs 28:19 (BB)

Vlak voor Jezus terugging naar zijn Vader gaf Hij zijn discipelen de opdracht om de mensen te vertellen over alles wat ze hadden gezien en gehoord, hoe hun leven was veranderd, dat Jezus niet dood was gebleven, maar leefde! Ze moesten in Jeruzalem beginnen, dan bij hen in de omgeving en tot slot naar alle uithoeken van de aarde. We geloven dat Jezus ook tegen ons zegt om ieder die het wil horen te vertellen over wie Hij is en wat Hij heeft gedaan.

Hoe brengen we dit in de praktijk?

We willen als Rafael Nederland allereerst in onze eigen omgeving relevant en aanwezig zijn: een helpende hand bieden waar nodig en altijd bereid om te vertellen over God. Daarnaast moedigen we mensen aan om eropuit te trekken; de wereld in. Uit verschillende Rafael gemeenten zijn mensen uitgezonden om in de wereld Gods liefde en herstel te bieden. In de berichten die bij Send horen kun je meer hierover lezen.

Organisaties waar Rafael Nederland mee samenwerkt:

Berichten Send