Rafaël Nederland
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

Impact 27 januari 2018Locatie:       `t Hoge Licht, Klaproos 2 in Driebergen

Spreker:       Henk Rothuizen

Thema:         “Gods aanwezigheid in het lijden”

 

Steeds als in de musical “Fidler on the roof” Reb. Tevje wordt geconfronteerd met de weerbarstigheid van het leven roept Hij: “God”! En dan gaat hij zijn lijdensweg te lijf met het “goede boek”, maar met opmerkingen en waarheden die daarin niet te vinden zijn.

Ook wij hebben vaak niet veel tekst in de confrontatie met het lijden van zowel onszelf als van dat van anderen. Maar omdat je “toch iets moet zeggen”, hebben we de neiging om onze toevlucht te zoeken in bekende overwinningsteksten. Maar brengt dat verlichting in diepe nood?

Zijn er antwoorden op vragen als: “als God goed is, waarom staat Hij dit dan toe?”; “waar is God in mijn lijden” en “Is Hij niet het licht dat de duisternis verdrijft, hoe kan het dan nog steeds zo donker zijn?”

Juist Gods aanwezigheid maakte het verschil voor Henk en Joke Rothuizen tijdens te periode van ziekte en afscheid. Vanuit hun vragen en lessen heeft Henk zijn laatste boek geschreven: “Zelfs al ga ik” over de ontmoeting met God in het lijden.

 

Onze bijeenkomst wordt geen herhaling of bespreking van dat boek. We willen graag samen in gesprek gaan over de realiteit van het lijden en die van Gods aanwezigheid.

We nodigen je van harte uit voor deze ontmoeting!

 

Voor wie:

De IMPACT-training & ontmoeting is bedoeld voor:

  • Leider teams/ Voorgangers (echtparen)
  • Oudsten/ leiders op gemeenteniveau
  • Opkomende of toekomstige leiders met potentieel/ roeping voor voorgangerschap/ oudste/ leider op gemeenteniveau
  • Stafleden Rafaël Nederland
  • Oud voorgangers/leiders en bevriende relaties van RN die een persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen

De voorgangers krijgen een uitnodiging en mogen hun team van deelnemers samenstellen. Het zou voor de dialoog goed zijn als met name ook de aankomende leiders die je traint, coacht in de gemeente in de leeftijd tussen 16 – 35 meekomen op deze dag. Liefst een vast team voor een heel jaar. Deze leiders komen onder verantwoording van het leiders team/voorganger

 

Hoe ziet de zaterdagmorgen eruit:

09:30 uur Ontvangst en koffie/thee

10:00 uur Aanvang programma

11:10 uur Break & ontmoeting

11:20 uur Vervolg programma

12:30 uur Afsluiting en lunch

 

Kosten:

Geen kosten. Gelieve wel opgeven, zodat we catering en lunch goed kunnen verzorgen.

 

Locatie:

We komen bij elkaar in:

 

`t Hoge Licht

Klaproos 2

Driebergen-Rijsenburg

 

Opgave

Hieronder volgt het opgavenformulier.

N.B. Als voorganger kun je naast jezelf ook degenen die je mee wilt nemen hier opgeven.

 

We zien uit naar jullie komst!

 

  • Vul het onderstaand formulier in voor de opgave van de Impact op 27 januari 2018.
  • Vul hieronder de gegevens van de personen in die je wilt opgeven voor de Impactdag