Rafaël Nederland
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

Migratie Office 365 en Website RN


Door de veranderde wetgeving (o.a. AVG), door behoefte aan duidelijker communicatiestructuren en door de noodzaak om toekomstgericht en effectief te werken zijn we van start gegaan om de structuur en manier van werken binnen de verschillende disciplines van Rafael Nederland te stroomlijnen. In het document  Migratie 365 en website RN kun je lezen voor welke aanpak we gekozen hebben, wie het aangaat en wanneer we e.e.a. willen realiseren. Voor het inschrijven van een workshop ontvangen we graag je aanmelding via het aanmeldformulier.