Rafaël Nederland
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

Multiply II


Mentoring & Training Traject Missionaire Gemeenschapsvorming 2014/15

Pionieren van missionaire gemeenschappen. Hoe doen we dat…?

Waar het om gaat binnen Rafaël Nederland als beweging en heel concreet binnen Multiply is het maken van (nieuwe) discipelen en hen voor te leven en te onderwijzen om Jezus te volgen in de volheid van de Heilige Geest. 
Vandaar uit willen wij geloofsgemeenschappen stichten (voortbrengen) die met barmhartigheid uitreiken naar mensen van alle culturen en generaties en zo de vrede van het Koninkrijk brengen in de levens van individuen, gezinnen, buurten, dorpen en steden.

We hebben een kernteam van zes personen die Multiply helpt mogelijk te maken en wij willen jullie op een relationele wijze dienen, ondersteunen en faciliteren in jou/jullie avontuur.  Voor een gezonde beweging van vruchtbare mensen en gemeenschappen die zich vermenigvuldigd door discipelen te maken daar waar ze wonen, werken en samenkomen, daar zijn nieuwe innovatieve en creatieve missionaire gemeenschappen voor nodig. Dit vraagt moed om samen de hiertoe noodzakelijke stappen te nemen.

Wat voorgaande deelnemers zeggen;

 • In ons team, zie ik passie, verbreding en initiatieven voor kerken in huizen, buurten, wijken en internet. We hebben zin om naar buiten te treden en meer van betekenis te zijn voor onze samenleving.
 • Ik ben bevoorrecht dat we met het hele team multyply hebben gedaan, dit heeft ertoe geleid dat we in onze bestaande gemeente met nieuw elan kijken naar onszelf en naar de wereld. De wereld die Jezus nodig heeft. Niet alleen de cursus maar ook de ontstane relaties en aanmoedigingen hebben mij geholpen om verder te kijken.

Voor wie?

Iedereen die gepassioneerd is en zich geroepen weet om de missie van God (discipelen maken) te willen vervullen van waaruit nieuwe gemeenschappen ontstaan.

Wat willen we bereiken?

Om jou samen met je team toe te rusten om discipelen te maken en gezonde, robuuste missionaire gemeenschappen te vormen daar waar wij wonen, werken en samenkomen. Gemeenschappen die aansluiten in onze post moderne en post christelijke maatschappij.
Jacobus 3:18 (The Message): “Je kunt alleen een gezonde, robuuste leefgemeenschap laten groeien die oprecht met God leeft en geniet van de resultaten daarvan als je het harde werk leert leveren om goed met elkaar om te gaan, en leert elkaar te behandelend met respect en eer.”
We doen dit door mensen/teams binnen lokale gemeenschappen die een roeping/ droom ervaren voor missionaire gemeenschapsvorming een traject van mentoring en training aan te bieden. In dit traject is erkenning door het lokale leiderschap samen met de lokale gemeente en de regio overziener erg belangrijk.

Hoe ziet het levende leer traject eruit?

Dit traject staat ten dienste van het proces van de kandidaten en hun lokale gemeenschap en is bedoeld als ondersteuning en aanvulling van locale begeleiding en mentoring.

Wij zien lokale mentoring als cruciaal en willen mentoring vanuit de lokale thuisbasis, dan ook stimuleren en voor zover mogelijk waarborgen bij elke missionaire pionier als discipel van Jezus Christus. Mentoring bij het uitleven van hun roeping om discipelen van mensen te maken en missionaire gemeenschapsvorming, zodat zij op hun beurt hierin weer een mentor voor anderen zullen zijn.

Naast het mentoring traject zal tijdens het eerste jaar 3 weekenden worden gehouden waar de kandidaten/teams liefst met lokale mentoren samen komen voor een inspirerend proces van reflecteren, leren en delen. Hierin worden ook (praktijk)opdrachten gegeven die lokaal worden uitgewerkt in samenwerking met lokale mentoren. Dit traject van een jaar helpt o.a. om:

 • Te ontdekken wat de droom (beeld van de toekomst die passie in je teweeg brengt) is en helpt deze concreet te maken.
 • Te ontdekken en uit te drukken wat het DNA (visie, filosofie, waarden) en de specifieke context van deze roeping is.
 • Kijken naar de context van de roeping: hoe brengen wij het Koninkrijk van God, waar we wonen, werken en samenkomen? Wat is een passende vorm van gemeenschap zijn?
 • Inzicht te krijgen in de Bijbelse kern van gemeenschap zijn, waarden en bronnen van Rafaël, fasen van gemeenschap ontwikkeling.
 • Een helder beeld van benodigde team, huidige kwaliteiten, roeping en plek van team leden, en wat er nog nodig is.
 • Inzicht te krijgen in de groei van geestelijke, emotionele gezondheid van leiders en van teams.
 • Te zien wat er verder nodig is (bronnen, vaardigheden, onderzoek, etc. om de droom te realiseren).
 • Concreet praktisch aan de slag te gaan en praktijkervaring op te doen, zodat het geleerde aan de praktijk van missionaire gemeenschapsvorming verbonden is.

Aan het eind van het eerste jaar heeft de kandidaat of team:

 • Een droom uitgewerkt tot een concrete visie, filosofie, missionaire aanpak en een strategie.
 • Een duidelijk idee over het benodigde team, en hoe dit verder gevormd gaat worden
 • Een persoonlijk ontwikkeling plan voor de kandidaat/teamleden.
 • Begonnen aan gemeenschapsvorming of staat in de start blokken.

Hierna loopt het mentor traject nog minimaal twee jaar door, waarbij we de kandidaten/teams willen ondersteunen om samen met hun lokale/zendende gemeenschap te komen tot verdere uitwerking en start van een nieuw pionierswerk. In deze periode is er 1 weekend per jaar, waarin we iedereen weer bij elkaar brengen voor inspirerende interactie, evaluatie, rapportage en getuigenissen.

Onderwerpen tijdens de 4 weekenden

Hartslag van het Koninkrijk van God en Rafaël Nederland

 • Introductie & Missionair Leven, hoe ziet dat eruit?
 • Wat zijn de historische bronnen van Rafaël Nederland? (1)
 • Wat zijn de beschikbare bronnen van Rafaël Nederland nu? (2)
 • Hoe maak je Jezus zichtbaar in de kracht van de HG?

Kerk zijn (ecclesiologie + gemeenschapsontwikkeling)

 • Wat is de kern van kerkgemeenschap zijn?
 • Wat zijn modellen en ontwikkelingen van gemeente zijn?
 • Hoe sluit ik aan bij mijn eigen buurt?
 • Door welke groeifasen gaan kerkgemeenschappen heen?

Aansluiten  waar we wonen, werken en samenkomen (contextualisatie)

 • Hoe sluit je aan bij onze postmoderne en postchristelijke maatschappij?
 • Hoe sluit je aan bij de verschillende culturen in jou omgeving?
 • Hoe sluit je aan bij de gevoelde noden?
 • Hoe lees je jouw eigen omgeving?

Missionair leiderschap en Teams

 • Hoe ziet het hart van missionair leiderschap eruit?
 • Wat heeft de vijfvoudige bediening met pionieren te maken?
 • Hoe vorm en ontwikkel ik een team?
 • De vijf (dys)functies van een team. Hoe zorg ik dat het team functioneel is en blijft?

Kosten

De kosten voor het gehele Training & Mentoren proces missionaire gemeenschapsvorming van drie jaar beginnend in 2014 zijn;

Kosten eerste jaar:

Kosten zijn € 750,= per persoon. Dit bedrag is inclusief;

 • 3 Weekenden (van vrijdagmiddag 14.00 uur t/m en zaterdagmiddag 16.00 uur) en 3 zaterdagen inclusief eten en overnachtingen, assesments, materiaalkosten en algemene kosten.

De locatie zal naar alle waarschijnlijkheid zijn op ons Rafaël Nederland kantoor, kantoorterrein "De Beukenhorst", Hoofdstraat 55,
3971 KB, Driebergen-Rijsenburg.

Dit biedt ons de grootste flexibiliteit, pioniers eigen.

Kosten tweede en derde jaar:

Voor het twee en derde jaar is de prijs € 185,= p/p
Hiervoor wordt mentoring aangeboden en 2 terugkom dagen per jaar.

Verder is onderdeel van de mentoring en training de investering in mentale en emotionele gezondheid.
Gedurende de eerste twee jaar wordt verwacht dat de deelnemer deelneemt aan een Rapha Retraite 'AANMELDEN RAPHA RETRAITE'  en/of Groundwork Basic Training 'WEBSITE GROUNDWORK'.

Data

Zaterdagen; 24/01/15; 26/09/15; 14/11/15
Weekenden 28/29 november ’14;  17/18 april ’15; 19/20 juni ’15 met Ralph Moore

Aanmelding

Je kunt hieronder een aanvraagformulier aanvragen.

Aanvraag aanmeldingsformulier Multiply II

 

Fieldset

   

  verificatie

   

  De deadline voor aanmelding is 14 november 2014.