Deze maand, van 18 t/m 28 september 2020 is er wereldwijd een periode uitgeroepen waarin gevast en gebeden wordt.

Rafael Nederland sluit zich hierbij aan.  Het Huis van Gebed van Rafaël Nederland die hierin het voortouw zal nemen zal de komende dagen nieuwsbrieven sturen met thema’s voor het bidden en vasten.

Ook is het mogelijk om het gebedsplan van “De Terugkeer” te volgen.  Je vind het hier: 10-dagen-gebedsplan ’20

Wij hopen van harte dat je je bij ons, en bij de rest van de wereld aansluit om God te vragen genadig te zijn!