Rafaël Nederland is partner van het studietraject ‘Gods Koninkrijk en de Heilige Geest’
Vanuit een unieke samenwerking tussen het Evangelisch College en de organisaties New Wine, Evangelisch Werkverband en de kerkgenootschappen Vineyard Benelux, Rafaël Nederland, Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, wordt er met ingang van het studiejaar 2020-2021 een gezamenlijk studietraject ‘Gods Koninkrijk en de Heilige Geest’ aangeboden. In dit traject wordt een stevige theologische basis gelegd vanuit de charismatische theologie van het koninkrijk én worden studenten praktisch toegerust voor het werk in de gemeente.

Hiervoor hebben de betreffende partijen op donderdag 6 februari een samenwerkingsovereenkomst getekend in Zwijndrecht. De zes organisaties slaan de handen ineen om (toekomstige) predikanten, voorgangers, kerkelijk werkers, oudsten en andere leidinggevenden binnen de kerkelijke gemeente toe te rusten om leiding te geven aan gemeenten die in de kracht van de Heilige Geest getuigen van de komst van Gods Koninkrijk, waarbij de kracht, gaven en bedieningen van de Geest volop functioneren. Lees er meer over op de website van het Evangelisch College en bekijk hier de aanbevelingen