Ben jij een ‘geef-eerst-het-goede-en daarna het slechte-nieuws-type’ of een ‘geef-het-slechtenieuws-eerst-persoon’? Ik reken me tot de laatste, dus laten we maar beginnen.

Slecht nieuws: het is een harde werkelijkheid, maar miljarden van onze medemensen ervaren niet de liefde van God door Jezus omdat er niemand is die gaat en het ze vertelt. Ze kennen Jezus niet, vaak niet omdat er niemand op uit gaat om het ze te vertellen. Ze kennen Jezus niet, vaak niet omdat ze het afwijzen, maar omdat ze zelfs niet de kans hebben om het te weten. Kinderen, senioren en iedereen daartussenin zijn naar Gods beeld geschapen en waard om te worden aangesproken.

Ja, de oogst is nog steeds groot en er zijn weinig werkers. Tragisch is dat de lijst van landen die hun deuren sluiten voor de traditionele zendingsmethoden groeit. De Heilige Geest leidt ons naar een nieuwe bekrachtiging, innovatieve benaderingen en partnerschappen en we hebben een grotere, meer diverse kracht van geroepen en gezalfde werkers nodig.

We hebben iedereen nodig, van artiesten tot zoölogen. Velen zullen gaan waar traditionele voorgangers niet meer heen gaan, maar voorgangers zijn belangrijker dan ooit omdat getrainde en gezonden wereldwijde discipelen belangrijker zijn dan ooit. Vergis je niet: er voor nodig is: kracht van de Heilige Geest een sterk godvrezend karakter, training die op de context is gericht en een sterk thuisfront om te gaan. De waarheid is dat terwijl gaan niet voor iedereen is weggelegd, discipelvorming, zenden en gebed/geestelijke oorlogvoering dat wel zijn.

Goed nieuws: Dit is geen zitten op de schouders van de inspanningen van een land en ook niet van een gemeentebeweging.

Er zijn nu in 150 landen Foursquaregemeenten en vele landen hebben ook werkers uitgezonden.

Er is een groeiende groep zendingsleiders uit vele landen en we komen samen om te bidden, te coördineren en krachten te bundelen in de missie van God. Dat niet alleen, maar we zijn ook onderdeel van een grote familie, het Lichaam van Christus en er is een groeiende samenwerking onder veel bewegingen deze dagen en ik weet dat dat het hart van de Heer van de oogst verheugt!

Wereldwijd partnerschap is fantastisch (maar soms ook uitdagend). Als onderdeel van deze Foursquarebeweging hebben we toegang tot een wereldwijd netwerk van kerken, bedieningen en organisaties die toegewijd zijn om samen te werken.

Als beweging beginnen we met een missie om het evangelie naar de naties te brengen en discipelen te maken, geloofsgemeenschappen te stichten op plaatsen waar die nog niet zijn. We lopen niet weg van die missie en er zijn verschillende soorten werkers nodig en creatieve uitingen om dit tot stand te brengen.

Samen doen we wat we niet alleen kunnen. Het gebeurt; de hele kerk verbindt zich om het hele evangelie naar de hele wereld te brengen. Foursquare Missions International is er om je te helpen om met jou de Missio Dei te doen.

Voorgangers en leiders, wie zijn er in jullie gemeenten die hun vaardigheden in kunnen brengen naar de naties? We zijn in het proces van mensen zenden van alle levensfases, die dienen in een variëteit van capaciteiten en beroepen. God gaat door met het openen van deuren om toegangsplaatsen over de wereld te creëren.
Laten we samen met jou werken om hen te helpen hun van God gegeven roeping te vervullen.

Meer goed nieuws: op een dag zullen er rond de grote troon, waarvan Openbaring 7 spreekt, miljoenen en miljoenen uit alle naties en gezinnen op de aarde zijn en velen zullen daar staan vanwege de discipelen die jij hebt gevormd en voor wie je hebt gebeden. Ja, het is omdat Jezus Christus de Redder van de wereld is en Hij heeft ons het voorrecht gegeven om samen op missie te gaan. In het komende jaar hoop ik dat jij nieuw besef zult ervaren om ‘te weten’ en hernieuwde moed om ‘te gaan’.

Ted Vail, vicepresident van Global Operations voor de Foursquare Church en directeur van Foursquare Missions International
(Vertaling: Jan Radder)