Een vraag waar we allemaal mee te maken hebben en/of krijgen!

Met een drietal (zoom) interviews, vanuit drie totaal verschillende invalshoeken, gaan we als Rafaël Nederland het gesprek hierover aan.

Het eerste interview is een gesprek met Dan Sneed. (Red.: Dan is een zeer bekend voorganger binnen the Foursquare Church en langdurige vriend en profetisch bemoediger van Rafael Nederland).  We hebben hem gevraagd om met ons te delen wat hij van de Heer meent te verstaan over het seizoen wat voor ons ligt en de plaats van de Kerk hierin.

Omdat Dan Rafael, al vanaf het eerste begin, goed kent zijn er uiteraard ook wat zaken aan de orde gekomen die heel specifiek op Rafael van toepassing zijn. We zien er naar uit om, wanneer we elkaar weer ontmoeten de komende tijd, in gesprek te raken over deze materie en inzichten die er hopelijk zijn ontstaan met elkaar te delen.

We wensen jullie heel veel plezier, inspiratie en zegen toe bij het kijken van dit eerste videodocument!