Jaap Schep

‘Maar toen ik de tekst tijdens mijn voorbereiding opnieuw las, viel ineens het kwartje! Hoe had ik het niet kunnen zien?’

Het gaat in onze opleiding niet in de eerste plaats om kennis, maar om levensverandering. Bijzonder dat dit niet alleen voor de deelnemers geldt maar ook voor de docenten! Zo mocht ik zelf weer een les verzorgen over Jezus: 100% God en 100% mens. Eerlijk gezegd vind ik dit een heel lastig thema. Jezus als mens, daar kan en kon ik mij van alles bij voorstellen. Het is mooi te weten dat Hij daardoor met ons kan meevoelen. Hij weet wat wij meemaken. Troostvol! Maar Jezus als God? Hoe zit dat dan? Ik geloofde dat wel, maar had tegelijk zo mijn twijfels. Tijdens de voorbereiding van deze les maakte ik een mooi moment mee. Ik las een bekende tekst uit Mattheüs: De maagd zal zwanger worden en een zoon baren en men zal hem de naam Immanuël geven, wat betekent: God met ons. Deze tekst heb ik al vele keren eerder gelezen. Maar toen ik de tekst tijdens mijn voorbereiding opnieuw las, viel ineens het kwartje! Hoe had ik het niet kunnen zien? Jezus is God! Kijk maar naar zijn Naam! Immanuël, God met ons. In Jezus kwam God bij ons! Waarom deel ik dit met jullie? Om te laten zien dat het in dit soort moeilijke thema’s allereerst om geloof gaat. Het werk van de Heilige Geest in ons hart, is hierin cruciaal. Wij mensen begrijpen niet hoe Jezus én God én mens tegelijk kan zijn. Maar door Gods Geest kunnen en mogen wij het geloven. Ik ben bijzonder blij dat ik weer iets verder ben gekomen in mijn geloof doordat ik deze les mocht geven.

Opleiding Theologie

Op dit moment hebben wij een kleine twintig deelnemers, verdeeld over een drietal modules. De meeste deelnemers studeren digitaal. Doordat wij digitaal onderwijs aanbieden kan iedereen ongeacht waar hij of zij woont deelnemen. Dit jaar hebben wij zelfs een viertal deelnemers uit het buitenland. Gaaf dat ook zij kunnen studeren terwijl zij niet in Nederland wonen!

In de klassikale module (III) geven wij onderwijs over Jezus. Hij staat dit seizoen centraal. Wie is Hij? Als God en als mens? Later in de module zullen wij stilstaan bij wat Hij allemaal voor ons heeft gedaan. Rijke zegeningen, zoals verzoening, vergeving en genezing zijn uit Zijn werk voortgekomen. Het is bijzonder ons een seizoen lang zo te focussen op Jezus!

Wij vinden het een voorrecht dat een drietal mensen uit onze beweging deze module als docent aan ons verbonden zijn. Naast Henk Rothuizen en Piet Brinksma geeft ook Daniël Sloots les.

Jij kan meedoen!

Op dit moment zijn er vier modules digitaal beschikbaar (I, II, V en VI). Graag wijzen wij je er nadrukkelijk op dat je je elk moment kan inschrijven en kan starten met je studie. Je hoeft daarvoor niet te wachten totdat het weer september is! Er is nog volop ruimte voor meer deelnemers aan het onderwijs.

Mocht je eerst meer informatie willen hebben, kijk dan op onze site: www.theologie.rafael.nl of mail naar theologie@rafaelnederlandinstituut.nl. Heb je besloten dat je een module wilt volgen? Aarzel dan niet en schrijf je in! Wij zien uit naar je deelname.