Als Rafaël Nederland zijn we onderdeel van een samenwerkingsverband dat het Studietraject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest aanbiedt bij het Evangelisch College. Met dit studietraject willen we gemeenteleiders toerusten in de doordenking van het theologie van het Koninkrijk van God en de uitwerking daarvan door Gods Geest in de praktijk van de kerkelijke gemeente.
Op woensdag 8 en 22 juni kan je een online informatieavond volgen. Van harte aanbevolen!
www.evangelisch-college.nl/traject-gods-koninkrijk-en-de-heilige-geest/open-dagen/

Voor de vernieuwde folder klik hier: Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest_2022_web

Bekijk ook dit interview met tweedejaars student Henk den Breejen.