In het weekend van 11 t/m 13 oktober heeft het U-turn NL weekend 2019 plaatsgevonden.

Het U-turn NL Kernteam vertelt……

 

Het was een bijzondere tijd van ontmoeting met elkaar en God! De jongeren kwamen binnen en mochten meteen luisteren naar een brief van God, om meteen in een sfeer van aanbidding binnen te komen. Daniël Sloots heeft op vrijdag en zaterdagochtend gepreekt over de verbinding tussen God en mensen, en mensen onderling. Waarom is de verbinding verbroken geraakt? Wat kunnen we doen om elkaar weer te vinden?

Workshops

Op zaterdagmiddag hebben de jongeren kunnen kiezen uit verschillende workshops. Van muziek maken tot bootcamp, van God op Facebook tot een groots bosspel en van stenen met een boodschap tot muzikale tips. Door de verscheidenheid aan activiteiten kon iedereen iets kiezen dat bij hem of haar paste.

In de vrijheid

Jasper Otten heeft op zaterdagavond gesproken over leegte, eenzaamheid en verslaving. Hij heeft meegegeven dat we kunnen kiezen tussen Gods levende water en het vervuilde water dat de wereld te bieden heeft. Na dit preekmoment is er tijd geweest voor bediening en is er veel gebeden voor vrijheid van verschillende ketenen die de wereld ons oplegt. Bijzonder om te zien dat ook jeugdleiders de moed voelden om gebed te vragen voor hun eigen worstelingen.

Getuigenissen

Op zondagochtend was er gelegenheid tot getuigenissen. Enorm veel jongeren en jongerenleiders konden getuigen hoe God hen had aangeraakt tijdens het weekend. Zondagmiddag heeft Jeremy van ’t Hof de spreekmomenten samengevat en door een fysieke actie duidelijk gemaakt wat we dit weekend bereikt hebben: de jongeren hebben letterlijk stappen gezet naar het podium om het terrein te symboliseren dat dit weekend teruggewonnen is op de duisternis.

We genieten van de zegen die God heeft gegeven in dit weekend en zien hoe de volgende generatie zich opmaakt en heiligt om het werk in het Koninkrijk voort te zetten. Wij voelen ons vereerd om deze toerusting voor de toekomst te kunnen dienen!