Waar staan wij voor?

Rafaël is een Hebreeuwse naam, die samengesteld is uit twee woorden: Rafa en ElEl betekent God. Rafa betekent genezen, herstellen, heel maken. Rafaël betekent dus door God genezen of door God hersteld.

De naam geeft aan waar het bij ons in wezen om gaat. We hebben ervaren dat God door het verlossende werk van Jezus en de vernieuwing en kracht van de heilige Geest heel wil maken wat gebroken is. Dit is het goede nieuws van het Koninkrijk van God dat nu doorbreekt en als Jezus terugkomt tot zijn volheid zal komen. De Rafaëlgemeenten en -bedieningen willen instrumenten van Gods hoop en heling zijn.

Jahweh Rafa is ook één van de namen van God in het Oude Testament in de Bijbel. In Exodus 15:26b geeft God zichzelf deze naam: ‘…Want Ik, de HERE, ben uw Heelmeester.’

Jesus is the same:
Yesterday. Today. Forever.

Blijf verbonden!

Ontvang nieuws, activiteiten en bemoedigingen direct in uw inbox.