Samenwerking

Rafaël Nederland is een landelijk netwerk van verbonden locale gemeenten. Een van de waarden van onze beweging is het principe van geestelijke dekking en accountability. Daarom zijn we verbonden met een internationale denominatie en functioneren we in Europees verband en in Nederland in verbondenheid met organisaties om samen te werken en eenheid gestalte te geven. Hieronder zijn de belangrijkste verbanden weergegeven. 

THE INTERNATIONAL CHURCH OF THE FOURSQUARE GOSPEL

Rafaël is als denominatie verbonden met de Foursquare Church (een wereldwijde Pinkster denominatie). Klik op het logo rechts voor meer informatie over Foursquare.

foursquare church

FOURSQUARE EUROPE

Foursquare Europe is de Europese organisatie van Foursquare waar nationale bewegingen uit Europa die met de Foursquare denominatie zijn verbonden, samen optrekken om gemeenten te stichtingen en relaties te onderhouden. Foursquare Europe is in 4 regio’s georganiseerd. Rafaël Nederland maakt deeluit van de Regio met Spanje, Portugal, Frankrijk, Luxemburg, België en Albanië. Klik op het logo rechts voor meer info.

fsqeurope

MISSIE NEDERLAND

Rafaël is lid van Missie Nederland. Klik op het logo voor meer informatie.

 logo-missie-nederland

Rafaël Associatie is een vorm van verbondenheid voor leiders en bedieningen die zich willen functioneren in wederzijdse verbondenheid en partnerschap met de Rafaël beweging zonder dat zij statutair onderdeel zijn van Rafaël Nederland. De geassocieerde bedieningen en leiders worden uitgenodigd om volledig mee te functioneren binnen de beweging en er wordt bewust gezocht naar strategische samenwerking ten behoeve van de opbouw van het Koninkrijk van God.

De geassocieerde bedieningen en leiders hebben een convenant met Rafaël Nederland afgesloten, maar hebben een eigen vorm van bestuurlijke en beleidsverantwoordelijkheid.

Bedieningen en leiders die met Rafaël Nederland geassocieerd zijn:

Cleansing Stream Ministries: http://www.cleansingstream.nl/

Father’s house movement: http://fhmovement.com/

Stichting DesertRose: http://www.desertroseinternational.nl/

Buurtvrij: http://www.actfoundation.nl/

Stichting Talenten: www.teth.nl