Rafaël Nederland
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

Visie U-Turn Nederland


We willen in Nederland een banier opheffen van Eenheid en Vrijheid.
Leven met God in eenheid en vrijheid en leven met elkaar in eenheid en vrijheid. De plaats waar dit zijn uitwerking zal hebben is in de lokale gemeente.

We zien een netwerk: Verbindingen op basis van relaties. Het wordt gevormd door jongerenleiders en door hun jongeren, ze zijn bij elkaar gebracht in kleine groepen. God bereidt ze voor, ze worden gevormd door onderwijs en training, ze groeien in eenheid en worden hersteld in hun identiteit. Ze zijn vol passie, hun hart staat in vuur en vlam voor Jezus. Ze staan klaar om te dienen, naar anderen uit te reiken, zowel binnen als buiten de gemeente. Zo groeit het netwerk, verandert het van vorm, maar nooit van DNA.

De jongerenleiders vinden hun netwerk in de relaties die worden gemaakt op de trainingsmomenten, daar ontvangen ze onderwijs over eenheid en vrijheid. Door middel van coaching en opdrachten kunnen ze van elkaar leren en elkaar ondersteunen en hun relaties verder uitbouwen.

De plaats waar ze het geleerde kunnen toepassen is de gemeente en daarbinnen hun jongerengroep. Het doel is dat de jongerenleiders hun plek in de gemeente gaan innemen en in eenheid en vrijheid gaan opstaan, ten dienste van de lokale gemeente. Dit alles vanuit een gezonde basis van verantwoording afleggen naar de lokale leiders. De tiener- en jongeren leiders zullen hun jongeren weer onderwijzen en coachen en in dit proces ook kunnen vrijzetten in hun roeping en het bereiken van hun generatie. De continuïteit van de gemeente krijgt op deze manier vorm. God is de jongeren in Nederland aan het voorbereiden voor hun taak in de wereld van nu.

We zien ook een leger. God bereidt zijn lichaam voor om voort te bewegen als een leger. Door de netwerken zijn we aan elkaar verbonden en kunnen we als een leger functioneren. Het functioneert in liefde en eenheid, ze is opgestaan in een nieuw leven, in vrijheid, in totale afhankelijkheid van God en elkaar. Als een geheel neemt zij het land in voor het koninkrijk van God. Ze is toegewijd aan haar roeping, zonder angst, ze wordt gedreven door iets wat in haar leeft en groeit. Het is door de Heilige Geest tot leven geroepen en hij leidt haar in onontgonnen gebieden. Vernieuwd in haar relatie met God heeft zij authentieke autoriteit en brengt zij Leven, Hoop en Genezing!