Rafaël Nederland
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

Filosofie


"Eenheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken, liefde in alle zaken," vormen in feite de essentie van de filosofie van Rafaël Nederland. De filosofie tracht het leven te omschrijven dat dient te worden beschermd door de structuur en de geloofsbelijdenis. Waar de structuur en de geloofsbelijdenis kunnen worden gezien als de wet, omschrijft de filosofie de geest van de wet. De filosofie is de identiteit en de atmosfeer van het leven waarbinnen de doelstellingen worden bereikt.

Rafaël Nederland is een overkoepelende organisatie ten dienste van de bij haar aangesloten gemeenschappen. Zij ziet het als haar taak haar leden te dienen in eenheid, toerusting en bescherming op basis van een bijbelse relatie. En om een gezamenlijk kanaal te zijn tot contact en het dienen van andere organisaties, en om de grote opdracht te vervullen. De filosofie van Rafaël Nederland herkent zich in de volgende gedachten:  

  • Wij zijn niet alleen maar een beweging, we zijn ook niet alleen maar een kerk, maar we willen een kerk in beweging zijn.
  • We zijn ons bewust dat de Gemeente groter is dan de groep bij ons aangesloten gemeenten, die we zien als "gemeenschappen" van de Grote gemeente van Jezus Christus.
  • Wij prefereren de uitdaging van het radicale midden boven extreem zijn.
  • Mensen zijn belangrijker dan projecten.
  • Het kostbaarste wat God ons geeft, bestaat niet uit materiële of geestelijke zaken, maar wordt gevormd door de gemeenschap met elkaar.
  • Wij willen geen muurtjes bouwen. Niet naar elkaar en niet naar anderen buiten onze structuur. We trachten altijd te zoeken naar wegen van openheid.
  • De "wijn" is belangrijker dan de "wijnzak".
  • We geloven in bescherming, die komt uit geestelijke dekking door bovenstaand gezag.
  • Geestelijk gezag functioneert alleen naar de mate van de houding van degene die bescherming zoekt bij het geestelijke gezag.
  • Wat leiding betreft geloven we niet dat we "de autoriteit" hebben over de gemeenschappen, maar dat het onze taak is hen lief te hebben, te dienen, te bemoedigen en bescherming te bieden.