Rafaël Nederland
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

Giften / ANBI beschikking


Giftenaftrek voor Rafaël Nederland en alle daarbij behorende onderdelen.

ANBI

Vanaf begin 2008 zijn giften alleen aftrekbaar voor de belasting als de gift wordt gedaan aan een instelling die een z.g. ANBI-beschikkingvan de belastingdienst heeft ontvangen (ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling).

Op 19 december 2007 heeft Rafaël Nederland een ANBI groepsbeschikking gekregen.
Dit houdt in dat de belastingdienst de onderstaande lichamen aanmerkt als ANBI:
Rafaël Nederland,
de zelfstandige onderdelen van Rafaël Nederland (de lokale gemeenten die bij Rafaël Nederland zijn aangesloten) en
lichamen met een algemeen nut beogende doelstelling de zich binnen de invloedsssfeer van Rafaël Nederland bevinden (b.v. onze bedieningen, maar ook onze bevriende gemeenten).

 

De groepsbeschikking voor Rafaël Nederland is te vinden in het ANBI-zoekregister op de site van de belastingdienst (belastingdienst> giften>ANBI zoeken).

Als in het veld “Instelling” het woord “groepsbeschikking” wordt ingevuld, wordt een lijst met instellingen met een groepbeschikking getoond. Rafaël Nederland staat in die lijst.

Giften aan Rafaël Nederland kunnen worden overgemaakt op:
ABN AMRO Bank Amsterdam
IBAN: NL34 ABNA 0419 1535 35
BIC: ABNANL2A

 

Contactgegevens:

https://rafael.nl/contact/

Bestuurssamenstelling en doelstelling:

https://rafael.nl/wie-zijn-wij/

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur ontvangen een vacatiegeld vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. Deze vacatiegelden zijn inclusief de gemaakte onkosten.

Enkele personen zijn in (gedeeltelijke) loondienst, gerelateerd aan de salarisschalen van Rafaël Nederland. De salarisschalen zijn functieafhankelijk gekoppeld aan de Rijksoverheid schalen tot maximaal schaal 13.

Daarnaast wordt aan enkele vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding verstrekt.

Jaarstukken: