Rafaël Nederland
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

Kernwaarden


Hieronder zijn een aantal kernwaarden weergegeven van de Foursquare denominatie waar Rafaël Nederland deeluitmaakt en waar wij ons in herkennen. De kernwaarden zijn geformuleerd op de jaarconferentie van Rafaël Nederland in 2001 door de toenmalige president van Foursquare International dr. Paul Risser.  

 

1) Prioriteit voor evangelisatie

 

 

2) Jezus verhogen 

a)

Onze boodschap: Jezus, de Redder, de Doper met de heilige Geest, de Geneesheer en de terugkomende Koning

b)

Onze basistekst: Hebreeën 13:8: 'Jezus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid'

c)

Jezus' belofte: 'Als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken' (Joh. 12:32)

d)

De behoefte van de mens: 'Wij zouden Jezus wel willen zien' (Joh. 12:21)

 

3) Geestvervulde gemeenschappen  

a)

Prediking/onderwijzen over de doop met de heilige Geest – een ervaring als in Hand. 2

b)

Het aanmoedigen van mensen een Geestvervuld leven te leven

c)

Het zich uitstrekken naar het bovennatuurlijke

d)

Genezingen

e)

Bevrijdingen

f)

Het machtigen van mannen en vrouwen, jong en oud

g)

De gaven van de Geest praktisch gebruiken

 

4) Gemeenschappen en mensen die er voor gáán

a)

Eigentijds

b)

Vooroplopend

 

5) Balans in leer en wandel

 

 

6) Passie voor wereldzending  

a)

Opbouwend

b)

Vermanend

c)

Bemoedigend

 

7) Internationaal van karakter  

 

 

8) Inclusief ten aanzien van cultuur, geslacht en generatie  

 

 

9) Kerken die geestelijke leiders en kerken voortbrengen  

 

 

10) Kerken met een atmosfeer van leven, vreugde en hoop  

 

 

11) Creëren van mogelijkheden tot dienen  

 

 

12) Familiegeest, leidende tot:  

a)

Herstel

b)

Doel

c)

Waarde

d)

Vertrouwen

e)

Waardigheid

f)

Er bij horen

 

13) Een actuele visie  

a)

Bewustzijn van ons gezamenlijke potentieel

b)

Openbaring van onze door God gegeven bestemming

c)

Groei in onze visie als mondiaal kerkgenootschap

d)

Het oppakken van de visie

 

14) Nederigheid