Rafaël Nederland
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

Onze naam


"Rafaël" is een Hebreeuwse naam, die samengesteld is uit twee woorden: "Rafa" en "El".
"El" betekent God. "Rafa" betekent genezen, herstellen, heel maken. "Rafaël" betekent dus "door God genezen" of "door God hersteld". De naam geeft aan waar het bij ons in wezen om gaat. We hebben ervaren dat God door het verlossende werk van Jezus en de vernieuwing en kracht van de heilige Geest heel wil maken wat gebroken, verstoord is geraakt. Dit is het goede nieuws van het Koninkrijk van God dat nu doorbreekt en als Jezus terugkomt tot zijn volheid zal komen. De Rafaëlgemeenten en -bedieningen willen instrumenten van Gods hoop en heling zijn.

Jezus zei over zichzelf in Lucas 4:18-19:
‘De Geest van de Heer rust op mij,
want hij heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden het herstel van hun zicht,
om onderdrukten hun vrijheid te geven,
om een genadejaar van de Heer uit te roepen'.

Jahweh Rafa is ook één van de namen van God in het Oude Testament in de Bijbel, bijvoorbeeld Exodus 15:26b want Ik, de HERE, ben uw Heelmeester en Psalm 103:3a (de HERE) die al uw krankheden geneest.