Rafaël Nederland
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

Visie


Aan de basis van ons bestaansrecht ligt het verlangen om in ons land het Koninkrijk van God te verkondigen en de mensen tot zijn discipelen te maken. We geloven dat de beste bijdrage die wij hieraan kunnen leveren is het stichten en helpen ontwikkelen van gezonde gemeenten. Onze toegevoegde waarde als familie is:     

  • Gemeenten te stichten, te ondersteunen, te dienen en geestelijke dekking te geven
  • De eenheid van het lichaam van Christus te bevorderen in ons land, samen te werken met elkaar en met andere onderdelen van het lichaam en profetisch te spreken en te handelen in onze omgeving
  • Door onze waarden sterk uit te leven als familie een zegenende toevoeging te zijn aan de “geestelijke kaart van Nederland”
  • Samen met onze Foursquare familie een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van gezonde gemeenten in Europa en de rest van de wereld